Ekotechnické museum

Ekotechnické museum je umístěno v památkově chráněném areálu Staré čistírny odpadních vod v Praze Bubenči, která patří mezi významné objekty naší industriální architektury. Budova a její technologie na čištění pražských splašků začala sloužit v roce 1906. Projekt anglického inženýra Williama Heerleina Lindleyeho byl navržen pro půl milionu obyvatel. Příprava plánů na stavbu nové čistírny započala v roce 1933, avšak nebyla z finančních důvodů realizována. V důsledku Druhé světové války byly další plány přerušeny, a Stará Lindleyho čistírna tak přesluhovala až do roku 1967, kdy byla odstavena a opuštěná začala postupně chátrat. Teprve v závěru 80. let minulého století ji objevili nadšenci a začali s její opravou právě včas. V roce 1992 vznikla obecně prospěšná společnost Ekotechnické museum, která Starou čistírnu postupně začala otevírat veřejnosti. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. V parní strojovně o patro výše, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje z roku 1903, které jsou při zvláštních příležitostech uváděny do chodu.

Více na www.stara-cistirna.cz