Jan Nepomuk Piskač

narozen 1976

Rétor, tribun, truvér, učitel řeči (a řečí), původce autorských formátů „high-tech haiku“ a scénického „translatologického večírku“, žák a asistent Ivana Vyskočila na DAMU (od 2. poloviny 90. let XX. století).

Kontakt

jan.nepomuk@post.cz

 

TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK

Jan Nepomuk Piskač

– kolik řečí umíš aneb sedmkrát a jednou člověkem –
– jazykový tanec slov, zvuků, pauz a ticha –

sólové vystoupení na pomezí „text-appealu“, vyprávěného divadla a řečové dílny původní znění, překlady i překrady textů cizích i aktérovi vlastních

Autorský formát translatologického večírku se vyvinul z aktérovy několikaleté pedagogické praxe v oblasti řečové výchovy, přednesu a dialogického jednání doma, v cizině, s cizinci doma a s domácími v cizině. Učení cizinců přednesu textů v jejich mateřštinách a našinců v jazycích cizích objevilo aktérovi – i jeho studentům – osvobozující, oživující a tvořivou hru s řečmi, jež nejsou přednašečovi věcí denní spotřeby, nejsou předmětem konzumního přístupu k jazyku, jaký hrozí každé mateřštině užívané od rána do večera takřka automaticky (jako na běžícím pásu).

Cizími jazyky můžeme vládnout i plynně, ovšem stěží kdy dosáhneme alespoň takové významotvorné škály v jejich užívání jako v případě mateřštiny. To je však šance a výzva pro tělový výraz jazyka, pro orální gesto, pro jednání řečí. V tom nás cizozemština může paradoxně aktivovat více než domáčtina a vzbouzet v nás smysl pro rytmus, kadenci, melodii, barvu, chuť a vůni slova čili pro zvukovost jako takovou. A tento zasutý smysl a smysly – jazykovou senzitivitu – může zkušenost s tělově výraznou a výrazivou cizí řečí navracet i naší mateřštině.

Překlady (a místy překrady) textů jsou v Translatologickém večírku pojaty a pojednány netoliko jako prosté převody z jednoho jazyka do druhého. Experimentace s nimi se ani neomezuje na nejrůznější formy střídání jazyků a řečí v průběhu jednoho a téhož textu (co se zde rovněž děje). Někdy jde o převod do onomatopoické struktury, jindy o „vypnutí zvuku“ a převedení textu čistě do kinestetického pohybu přednašeče.

 

HIGHTECH HAIKU

přepisy mobilního displeje
zápisy okamžité inspirace
s limitovaným rozsahem

daným plochou jedné
(výjimečně ještě jedné)
textové zprávy
podává
JAN NEPOMUK PISKAČ

BytJeMiDano/
NezMorskouPannou/
VZnameniRybJsem/
NapospasChycen/
SpanilyPoPas/
OdPasuOcas/
ToCimSeVzedmu/
Stahne mne ke dnu/
Propust z ras?Pro pust?/
O pust nas!Odpust!//
Být je mi dáno
Než mořskou pannou
V znamení Ryb jsem
Napospas chycen
Spanilý po pás
Od pasu ocas
To čím se vzedmu
Stáhne mne ke dnu
Propusť z řas? Pro půst?
Ó pusť nás! Odpusť!
Plakat,pritom nebyt smutna/
Byva uhlirovi putna/
Byt se uhly oci uhly/
Zpod ras,zpod oboci,z tuh hly/
Stuhy uhli do struh ztuhly/
Splakat nad udelem uhlym//

PF2(008)
Plakat, přitom nebýt smutná
Bývá uhlířovi putna
Byť se uhly očí uhly
Zpod řas, zpod obočí, z tuh hly
Stuhy uhlí do struh ztuhly
Splakat nad údělem uhlým

PF2(008)
OdevzdyOdevzdanOdeZdiKeZdi/
TrefimSamKamNeTamVedouMeHvezdy/
ObezdenObelstenObetStenCoSTim?/
PodleztiPodleZdiOpetLstiObzdit/
ZKostenychOsteniSkrzPrstSeProbzdit//

P(our)F(unerailles) 2007
Odevždy odevzdán ode zdi ke zdi
Trefím sám, kam ne, tam vedou mě hvězdy
Obezděn, obelstěn, oběť stěn, co s tím?
Podlézti, podlé zdi opět lstí obzdít?
Z kostěných ostění skrz prsť se probzdít?

P(our)F(unerailles)2007
Diteti se nalevaji tvare/
Mymi nalitymi pupenci/
Nez je slozim zpatky do herbare/
Znovu nality mit buben chci//

Nalivat se cela z rohu premen/
Hojne to chce doprat mladenci/
Horem dolem prisavat se ke mne/
Nalivat se na mych livancich//

MichalePiskacove,9.10.2009,cca11h.
Dítěti se nalévají tváře
Mými nalitými pupenci
Než je složím zpátky do herbáře
Znovu nalitý mít buben chci

Nalívat se celá z rohu přeměn
Hojně to chce dopřát mládenci
Horem dolem přisávat se ke mně
Nalívat se na mých lívancích
Ja blazen az po vsi pobehnu se psy/
Povezte vsem o me celkove sepsi/
Ted jeste sprezeni psi mavat vodim/
Po lete po Lethe plujicim lodim//

Az smutni psi se mnou bezuzdne vtahnou/
Pozvedat kotvy,az zavetri rahno/
Splin pustim po vode,do vetru vetu/
Psi život odvoden,ted,Pane,je Tvuj//

Na Bohuslava Reynka, Vysocina*
Já blázen až po vsi poběhnu se psy
Povězte všem o mé celkové sepsi
Teď ještě spřežení psí mávat vodím
Po létě po Léthé plujícím lodím

Až smutní psi se mnou bezuzdně vtáhnou
Pozvedat kotvy, až zavětří ráhno
Splín pustím po vodě, do větru větu
Psí život odvoděn, teď, Pane, je Tvůj

Na Bohuslava Reynka, Vysočina
Tocim se kolkolem dokola/
Dokola koukolem tocim/
Kmotricce,az si me povola/
Vyslehnu koukolem oci//

A kdyz i tak plevel pokosi/
Prazdnymi dulky me zoci/
Vytru ji zrak treba klokocim/
S pozdravem Zlokmotre Zlosyn//
Točím se kolkolem dokola
Dokola koukolem točím
Kmotřičce, až si mě povolá
Vyšlehnu koukolem oči

A když i tak plevel pokosí
Prázdnými důlky mě zočí
Vytřu jí zrak třeba klokočím
S pozdravem Zlokmotře Zlosyn
PRISNILO SA MI/
NAD RANOM/
PRI MILOVANI/
O NAS DVOCH//

PUSTAM TU RANKU/
ZA RANKOM/
NECH TVOJU BRANKU/
TRTKA BOH//

(z)prisneno nad ranem
dvacateho pateho cervence LP 2008
PRISNILO SA MI
NAD RÁNOM
PRI MILOVANÍ
O NÁS DVOCH

PÚŠŤAM TÚ RANKU
ZA RÁNKOM
NECH TVOJU BRÁNKU
TRTKÁ BOH
Nebe jako nebe/
Co je recht,je pravda/
Hlavou si to preber/
Nad ni prazdna brazda//

Vyorali Boha/
Z role nad topolem/
Nemel se kam schovat/
Nema ho co bolet//

Kozantovi
Nebe jako nebe
Co je recht, je pravda
Hlavou si to přeber
Nad ní prázdná brázda

Vyorali Boha
Z role nad topolem
Neměl se kam schovat
Nemá ho co bolet

(Kožantovi)

Polylingvní literární recitál Jana Nepomuka Piskače POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ se koná v rámci večerního programu v pondělí 12.4. a v úterý 13.4. od 20:00 hod.